روشهای پرداخت بین المللی – قسمت اول

در عرصه بین المللی به محض اینکه بین خریدار و فروشنده کالا توافقات اولیه صورت پذیرد، تعهدات در قبال یکدیگر آغاز میشود. فروشنده مسئول تهیه و ارسال کالا حسب شرایط قراردادی و خریدار تعهد پرداخت وجه آن در ازای دریافت کالا به فروشنده دارد اما سوال اینجاست که این روش پرداخت بین المللی به چه […]

روشهای پرداخت بین المللی – قسمت اول بیشتر بخوانید »